ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Λειτουργία Μονάδος Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Ολυμπιακό Χωριό,  17 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ. Ν Θήρας είναι γεγονός.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

 Έτσι λύνεται ένα χρόνιο αίτημα αλλά και πρόβλημα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία αλλά και τα νησιά των Κυκλάδων. Πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε με το ξαφνικό κλείσιμο ιδιωτικού κέντρου που εξυπηρετούσε μέχρι πρότινος τις ανάγκες  των νεφροπαθών.

Για να επιτευχθεί η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού χρειάστηκε η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, της ΑΕΜΥ ΑΕ, των φορέων της τοπικής κοινωνίας της Θήρας και της Διοίκησης του Γ. Ν Θήρας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, παρόλες τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις των προηγούμενων διοικήσεων, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική  εξέλιξη στο θέμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το οξυμένο  πρόβλημα, το οποίο λύνεται αποτελεσματικά με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σήμερα.