Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Ιατρικών Απεικονίσεων – Ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας