ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (www.santorini-hospital.gr) ορθή επανάληψη προσωρινών πινάκων των ειδικοτήτων “ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ” και “ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ” του διαγωνισμού 1/2018 για το ΓΝ Θήρας.