Ημερίδα ενημέρωσης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».

Ημερίδα ενημέρωσης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».

Η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών», το οποίο έχει φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Φορέας διαχείρισης της δράσης είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα στην Κω, την Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 11:30 π.μ., στο Επιμελητήριο Δωδεκάνησου.

Η συντονιστική ομάδα της δράσης ενημέρωσε τους εμπλεκομένους φορείς και την τοπική κοινωνία για τις ιατρο – ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα Προ.Κε.Κ.Α. Ακολουθήσε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκόμενων και καλύφθηκαν οι όποιες απορίες τους.

Σχετικό βίντεο συνέντευξης  https://www.youtube.com/watch?v=8GYm8ruVbGY&feature=share