Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 64, παρ.3 του Ν.4368/2016 για τις ανάγκες λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας