Προκήρυξη διαγωνισμού – Καθαριότητα των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 01/06/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την Καθαριότητα  των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 140.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%).

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: έως και την Τετάρτη  27/05/2009 και ώρα 14.30 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

Το κόστος για την προμήθεια του τεύχους Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 150€.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο  Γρ. Προμηθειών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, τηλ. 210 – 2420216, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 16:00.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Νίκος Παπανικολάου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Όνομα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος