Πνευμονολογίας

Στο Πνευμονολογικό Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασθενείς με πνευμονολογικά προβλήματα.

Στις δραστηριότητες του ιατρείου, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Πνευμονολογική εξέταση – διάγνωση, παρακολούθηση, αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων αναπνευστικού συστήματος όπως λοιμώξεων, βρογχικού άσθματος, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κ.ά.

  • Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού συστήματος με σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής.

  • Οξυμετρία.

  • Δερμοαντίδραση Μantoux.

  • Ενημέρωση σχετικά με παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης νόσων του αναπνευστικού, όπως π.χ. καπνιστική συνήθεια, παθητικό κάπνισμα, αλλεργιογόνα, ρύπανση περιβάλλοντος, επαγγελματική έκθεση κ.ά.

  • Λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος (σε συνεργασία με το γραφείο Επισκεπτών Υγείας), στο πλαίσιο του οποίου γίνεται εκτίμηση, αφενός μεν του βαθμού εξάρτησης του καπνιστή από τη νικοτίνη, αφετέρου δε του βαθμού κινητοποίησής του μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων. Βάσει των αποτελεσμάτων, εφαρμόζεται εξατομικευμένος τρόπος αντιμετώπισης της εξάρτησης και συστηματική παρακολούθηση της περαιτέρω προσπάθειας του ατόμου για διακοπή της καπνιστικής συνήθειας.

Προγραμματισμός ραντεβού

  • τηλεφωνικά στο 210-2420000

  • διαδικτυακά μέσω της επιλογής ηλεκτρονικό ραντεβού

Για πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας του Πνευμονολογικού Ιατρείου ή για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού στο 210.24.20000.