Νοσηλευτική Υπηρεσία

ΣΚΟΠΟΣ :
Η παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς που βασίζεται στους σύγχρονους κανόνες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Δεοντολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

ΣΤΟΧΟΣ:

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και φροντίδας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η παροχή αυτόνομης Νοσηλευτικής φροντίδας βάσει της Νοσηλευτικής Διεργασίας που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Κλινικής Νοσηλευτικής περιλαμβάνει:

  • Την εκτίμηση των προβλημάτων του ασθενούς
  • Τον σχηματισμό της νοσηλευτικής διάγνωσης
  • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλάνου φροντίδας που θα επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα λύσει τα προβλήματα του ασθενούς
  • Tην εφαρμογή συγκεκριμένων νοσηλευτικών παρεμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία( καθετηριασμός φλεβικών γραμμώνουροδόχου κύστης, αιμοληψίες, μέτρηση ζωτικών σημείων, κοπή ραμμάτων, περιποιήσεις κατακλίσεων, τραυμάτων και εγκαυμάτων , λήψη ΗΚΓ, προετοιμασία ασθενούς για τεστ κοπώσεως, τοποθέτηση Holter, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς κ.α.)
  • Tην αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας


Στο εξελισσόμενο περιβάλλον υγείας , το Νοσηλευτικό προσωπικό συνεχώς ενημερώνεται, βελτιώνει τις γνώσεις και δεξιότητές του με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

  • Εφαρμόζοντας γνώσεις άλλων επιστημονικών πεδίων
  • Λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που συχνά καθορίζουν την εξέλιξη των ασθενών ή και την επιβίωσή τους
  • Αντιμετωπίζοντας πολλαπλές ανάγκες ασθενών και θέτοντας προτεραιότητες.
  • Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές νοσηλευτικής αντιμετώπισης και φροντίδας ανάνηψης, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και άλλες, όπως αυτές προνοούνται στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι νοσηλευτές με μεθοδικότητα, δυναμική και άποψη εξειδικεύονται σε κάθε θεραπευτικό πλάνο που επιτάσσει η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα δεδομένα στο χώρο του νοσηλευτικού επαγγέλματος.