Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Το κάπνισμα είναι παγκοσμίως η 1η αιτία θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας η οποία μπορεί να προληφθεί. Στο πλαίσιο λοιπόν της πρόληψης είτε αυτή αφορά την προσπάθεια απεξάρτησης από το κάπνισμα είτε την αποφυγή έναρξης της καπνιστικής συνήθειας λειτουργεί στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού εξειδικευμένο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.

Στο ιατρείο γίνονται τα εξής:

 • Ενημέρωση σχετικά με τις βλαπτικές συνέπειες του καπνού.
 • Λήψη ατομικού ιστορικού.
 • Κλινική εξέταση.
 • Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής – Σπιρομέτρηση – Οξυμετρία για τον καθορισμό πιθανής υπάρχουσας βλάβης.
 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καπνιστικής συνήθειας.
 • Εκτίμηση του βαθμού εξάρτησης του καπνιστή από τη νικοτίνη καθώς και του βαθμού κινητοποίησής του μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων.
 • Συνεδρίες με την ψυχολόγο της Π.Ο.Χ. στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ψυχικής εξάρτησης – άγχους.
 • Διατροφολογική – διαιτολογική ενημέρωση – υποστήριξη στο πλαίσιο αποφυγής αύξησης σωματικού βάρους.
 • Εξατομικευμένος τρόπος αντιμετώπισης της εξάρτησης.
 • Συστηματική παρακολούθηση της περαιτέρω προσπάθειας του ατόμου με στόχο τη οριστική διακοπή του καπνίσματος.

Το ιατρείο στελεχώνεται από Πνευμονολόγο και Επισκέπτρια Υγείας, σε συνεργασία με Ψυχολόγο και Διατροφολόγο. Είναι ενταγμένο στο τμήμα των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και οι καπνιστές προσέρχονται έπειτα από ραντεβού.

Στόχοι του ιατρείου διακοπής καπνίσματος είναι :

 • η ενημέρωση για τους κινδύνους από την καπνιστική συμπεριφορά
 • η κινητοποίηση των καπνιστών για τη διακοπή του καπνίσματος
 • η ενημέρωση για τους τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης που διατίθενται σήμερα και
 • η εφαρμογή χρονοδιαγράμματος ενός προγράμματος διακοπής καπνίσματος.

Η συνήθης τακτική προσέγγισης και εκτίμησης του καπνιστή που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής, μέτρηση του εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) μέσω σπιρομετρικού ελέγχου, οξυμετρία, καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και του βάρους

2. Ακροαστικός έλεγχος και κλινική εξέταση

3. Λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, το οποίο πιθανώς να υπαγορεύει και το είδος της θεραπείας που πρέπει ν’ ακολουθηθεί (π.χ. αν υπάρχουν προβλήματα υγείας ή λαμβάνονται φάρμακα που αποτελούν αντένδειξη για τη χορήγηση μιας συγκεκριμένης θεραπείας).

4. Ενημέρωση σχετικά με τις βλαπτικές συνέπειες του καπνού.

5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο 1) από το οποίο προκύπτει ο βαθμός εξάρτησης του καπνιστή από την νικοτίνη (περιλαμβάνει την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της καπνιστικής συνήθειας, αριθμό τσιγάρων, έτη καπνίσματος, κ.α.)

6. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο 2) από το οποίο προκύπτει η αποφασιστικότητα του καπνιστή να κόψει το κάπνισμα (περιλαμβάνει ερωτήσεις εκτίμησης των κινήτρων και διάθεσης για διακοπή καπνίσματος)

7. Αξιολόγηση των ερωτηματολογίων

8. Φαρμακευτική αντιμετώπιση της καπνιστικής συνήθειας (συνταγογράφηση).

9. Συνεδρία με Ψυχολόγο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ψυχικής εξάρτησης-άγχους.

10. Διατροφολογική-διατολογική ενημέρωση-υποστήριξη στο πλαίσιο αποφυγής αύξησης σωματικού βάρους.

11. Καθορισμός του τρόπου παρακολούθησης και η συχνότητα της επανεξέτασης του καπνιστή, στον οποίο παρέχεται εγχειρίδιο με

ενημερωτικό και συμβουλευτικό περιεχόμενο σχετικά με το κάπνισμα και τη διακοπή του.

12. Συστηματική παρακολούθηση της προσπάθειας του ατόμου με στόχο την οριστική διακοπή του καπνίσματος, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εάν ο καπνιστής δεν έχει τόσο ισχυρή διάθεση ή ακόμα και αρνητική για να διακόψει το κάπνισμα, καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης των κινήτρων με λεπτομερή ενημέρωση για τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος και τα ευεργετικά αποτελέσματα από τη διακοπή του και συστήνεται επανεξέταση μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Όταν ο καπνιστής έχει θετική διάθεση για διακοπή αναλύονται οι λόγοι επιθυμίας διακοπής του καπνίσματος, πραγματοποιείται ενημέρωση σχετικά με τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος και τα ευεργετικά αποτελέσματα από τη διακοπή του και καθορίζεται από τον ίδιο τον καπνιστή η ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος. Ο καπνιστής δεσμεύεται να σταματήσει το κάπνισμα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και παροτρύνεται για την κοινοποίηση της συγκεκριμένης ημερομηνίας στο οικείο του περιβάλλον, προκειμένου να του παρασχεθεί υποστήριξη στην υλοποίηση της προσπάθειάς του.

Ο καπνιστής, έπειτα από ενημέρωση σχετικά με τις καταστάσεις που πιθανώς να αποτελέσουν εμπόδιο ή να τον διευκολύνουν στην προσπάθεια διακοπής, παροτρύνεται για τη συνειδητή προετοιμασία του μέχρι την ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος (που ο ίδιος έχει ορίσει). Παράλληλα, παρέχεται στον καπνιστή ενημέρωση σχετικά με τα στερητικά συμπτώματα αποχής από το κάπνισμα, την αναμενόμενη ένταση και τη διάρκειά τους.

Η παροχή φαρμακευτικής αγωγής πραγματοποιείται με γνώμονα το βαθμό εξάρτησης, τις αντενδείξεις των φαρμάκων και τις προτιμήσεις των καπνιστών. Συνηθέστερα χορηγούνται υποκατάστατα νικοτίνης και υδροχλωρική βουπροπιόνη, ενώ ως προς την απόφαση για το ποια θεραπεία θα χρησιμοποιηθεί λαμβάνεται υπ’ όψη η πρόθεση και η δυνατότητα συμμόρφωσης του καπνιστή, η προηγούμενη χρήση βοηθημάτων για τη

διακοπή του καπνίσματος, οι αντενδείξεις, η πιθανότητα παρενεργειών, καθώς επίσης και η προσωπική προτίμηση του καπνιστή.

Προγραμματισμός ραντεβού

 • τηλεφωνικά στο 210-2420000
 • διαδικτυακά μέσω της επιλογής ηλεκτρονικό ραντεβού

Για πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας του Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος ή για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού στο 210.24.20000.