Βραχεία Νοσηλεία

Στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων που απαιτούν ολιγόωρη (έως 12 ώρες) παραμονή των ασθενών και αφορούν περιστατικά πολλών ιατρικών ειδικοτήτων.