Τμήμα Κεντρικών Εργαστηρίων

Το Τμήμα Κεντρικών Εργαστηρίων της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού δέχεται δείγματα προγραμματισμένα –κατόπιν ραντεβού- και επείγοντα. Διενεργούνται μικροβιολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και ορμονολογικές εξετάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

  • ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ δίνονται αυθημερόν 6.00 μ.μ – 8.00 μ.μ. με εξαίρεση τα αποτελέσματα θυρεοειδικών ορμονών και PSA τα οποία δίνονται έως και 3 μέρες μετά την αιμοληψία και τα αποτελέσματα Β12 και φυλλικού οξέος τα οποία δίνονται έως και μια εβδομάδα μετά την αιμοληψία.

  • ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ δίνονται περίπου έως και 1-1,5 ώρα μετά ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των εξετάσεων και κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό.

Η πρότυπη λειτουργία των Κεντρικών Εργαστηρίων της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού διασφαλίζεται με τη διαπίστευση των Κεντρικών Εργαστηρίων από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189 για τις παρακάτω εξετάσεις:

α/α

Ονομασία εξέτασης

1

Γενική αίματος

2

Σάκχαρο αίματος (Glu)

3

Ουρία αίματος(Urea)

4

Κρεατινίνη αίματος(Crea)

5

Ουρικό οξύ αίματος (Uric)

6

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)

7

Κρεατινο φωσφορική κινάση (CPK)

8

Γλουταμινική Οξαλοξεική τρανσαμινάση ή

ασπαρτική τρανσαμινάση (SGOT ή AST)

Γλουταμινική Πυροσταφυλική

9

τρανσαμινάση ή τρανσαμινάση αλανίνης

(SGPT ή ALT)

10

Γ-γλουταμινοτρανσφεράση (γGT)

11

Σίδηρος ορού(Fe)

12

Ολική χολερυθρίνη (TBIL)

13

Ασβέστιο αίματος(Ca)

14

Χοληστερίνη (CHOL)

15

Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας

λιποπρωτεϊνών (HDL)

16

Τριγλυκερίδια αίματος(TRIG)

17

Ολικές πρωτεϊνες ή ολικά λευκώματα(TP)

18

Αλβουμίνη ορού(ALB)

19

Νάτριο ορού (Na)

20

Κάλιο ορού(K)

21

Φώσφορος στο αίμα(P)

22

Γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH)

Προγραμματισμός ραντεβού

  • τηλεφωνικά στο 210-2420000

  • διαδικτυακά μέσω της επιλογής ηλεκτρονικό ραντεβού

Το Τμήμα Κεντρικών Εργαστηρίων λειτουργεί καθημερινά 08:00-20:00.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού στο 210.24.20000.