Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων

Το τμήμα των Ιατρικών Απεικονίσεων περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα:

 • Ακτινολογίας
  • Κλασική Ακτινολογία
  • Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία
  • Ψηφιακή Μαστογραφία
  • Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
 • Αξονικού Τομογράφου
 • Μαγνητικού Τομογράφου
 • Υπερηχοτομογραφίας

Ακτινολογικός Έλεγχος

 • Κλασική Ακτινολογία
  Πραγματοποιούνται όλες οι ακτινογραφίες
 • Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία
  Με τον Ψηφιακό Ορθοπαντομογράφο, πραγματοποιούνται οδοντιατρικές απεικονίσεις (πανοραμικές λήψεις).
 • Ψηφιακή Μαστογραφία
  Με δυνατότητα τομοσύνθεσης και ανασύνθεσης των εικόνων σε 3D.
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  Πραγματοποιείται Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σπονδυλικήςnστήλης και ισχίων, καθώς και λιπομέτρηση.

Αξονική Τομογραφία

Το τμήμα του Αξονικού Τομογράφου διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό (πολυτομικό αξονικό τομογράφο) που επιτρέπει τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων.

Μαγνητική Τομογραφία

Στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, στο τμήμα μαγνητικού τομογράφου, εγκαταστάθηκε ο ένας από τους πέντε Υπερσύγχρονους Μαγνητικούς Τομογράφους στην Ευρώπη (1,5 Tesla, της General Electric, μοντέλο Optima MR360), με τον οποίο εκτελούνται οι βασικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες στην άσκηση της κλινικής αξιολόγησης, όπως: απεικόνιση μυοσκελετικού συστήματος, εγκεφάλου, θώρακος, άνω-κάτω κοιλίας, αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:

 • μαγνητική μαστογραφία
  διερεύνηση βλαβών που ελέγχονται στον ψηφιακό ή μαστογραφικό έλεγχο. Μελετώνται οι καμπύλες ροής και η αιμοδυναμική συμπεριφορά αυτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως screening test σε μετεγχειρητικούς ασθενείς
 • αγγειογραφίες
  εγκεφάλου, αγγείων τραχήλου

Υπερηχοτομογραφία

Στο τμήμα Υπερηχοτομογραφίας, με τη χρήση του έγχρωμου Doppler (Triplex), πραγματοποιούνται εξετάσεις απεικόνισης οργάνων και αγγείων όπως καρωτίδας, κοιλιακής αορτής, νεφρικών αρτηριών, λαγονίων αγγείων και αγγείων κάτω άκρων.

Ώρες Λειτουργίας

Το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων λειτουργεί καθημερινά 8:00 έως 20:00.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού στο 210.24.20000.