Δ/νση Αποκατάστασης Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας

Στην μονάδα υγείας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, λειτουργεί Μονάδα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας και Ημερήσιας Νοσηλείας ανοικτής περίθαλψης. Στη δομή παρέχονται στους ασθενείς εξειδικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης των παθήσεων και υλοποίησης εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και αποθεραπείας. Το προσωπικό είναι ενημερωμένο στις επιστημονικές αλλαγές με συνεχή στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπευτικής υποστήριξης.

Η μονάδα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες θεραπευτικής άσκησης στο σύγχρονο θεραπευτικό γυμναστήριο και υπηρεσίες αξιολόγησης και ανάλυσης της βάδισης μέσω χρήσης πελματογράφου.