Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων/Έκτακτα Περιστατικά