Διαιτολογίας

Το Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας Κ. Πρίφτης διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της διατροφής και παρέχει υπηρεσίες τόσο για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή όσο και για τη διατροφική τους αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αλλαγή του τρόπου διατροφής του ατόμου και υλοποιούνται προγράμματα δημόσιας υγείας που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και θεραπείας περιλαμβάνονται:

  • η εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου,
  • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος διατροφικής αντιμετώπισης και
  • η παρακολούθηση και επανεκτίμηση της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς με τη διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση του σε θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην υγεία και στην ασθένεια.

Προγραμματισμός ραντεβού

  • τηλεφωνικά στο 22990 – 42825

  • διαδικτυακά μέσω της επιλογής ηλεκτρονικό ραντεβού

Για πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας του Διαιτολογικού Γραφείου ή για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας Κ. Πρίφτης στο 22990-42825.