Εργοθεραπεία

Στο Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας η Εργοθεραπεία έχει ως στόχο την αξιολόγηση, σχεδίαση και εφαρμογή ατομικού θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο αποβλέπει στη βελτίωση της αυτονομίας του ατόμου στην καθημερινή ζωή και στην καλύτερη κοινωνική του ένταξη.
Ασχολείται :

1. Με τη βελτίωση:

 • της αδρής κινητικότητας (π.χ. εύρος κίνησης, ισορροπία)
 • της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοκινητικού συντονισμού (π.χ. ικανότητα του χεριού να εκτελεί δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό αντικειμένων)
 • του συντονισμού των κινήσεων (χρήση μυϊκών ομάδων για ελεγχόμενες και στοχοκατευθυνόμενες κινήσεις)
 • της αμφίπλευρης οργάνωσης ( χρήση και των δύο πλευρών του σώματος συγχρόνως με συντονισμένο τρόπο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων)
 • της αισθητηριακής επεξεργασίας (π.χ. της θερμοκρασίας, του πόνου, απτική, ιδιοδεκτική)
 • των αντιληπτικών δεξιοτήτων [ π.χ. στερεογνωσία (αναγνώριση αντικειμένων με την αίσθηση της αφής), γραφαισθησία (αναγνώριση συμβόλων και γραμμάτων μέσω της αφής), κιναισθησία (αναγνώριση της διαδρομής και της κατεύθυνσης των κινήσεων των αρθρώσεων), οπτική αντίληψη, χωρικός προσανατολισμός]
 • των γνωστικών δεξιοτήτων [π.χ. χρονικός προσανατολισμός, μνήμη (οπτική και ακουστική), συσχετισμοί (καθορισμός ομοιοτήτων-διαφορών ανάμεσα σε αντικείμενα και έννοιες), κατηγοριοποιήσεις (κατάταξη, ταξινόμηση και ομαδοποίηση αντικειμένων και εννοιών βάση των ιδιοτήτων τους)].

2. Με την αυτοεξυπηρέτηση ( εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, π.χ. ένδυση-απόδυση, υγιεινή, περιποίηση, μεταφορές κ.ά., και εύρεση κατάλληλων βοηθημάτων).
3. Με προσαρμογές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι ή στην εργασία.

Στην Εργοθεραπεία μπορούν να παραπεμφθούν άτομα με :

 • Νευρολογικές παθήσεις, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, απομυελινωτική νόσος-MS (σκλήρυνση κατά πλάκας), μυασθένειες, μυοπάθειες (π.χ. μυϊκή δυστροφία), πολυνευροπάθειες εγκεφαλική παράλυση, Parkinson
 • Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
 • Ρευματολογικές παθήσεις, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα
 • Πολυτραυματίες
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (π.χ. αυτισμός)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Καθυστέρηση στην φυσιολογική ανάπτυξη

Και γενικά όσα άτομα έχουν μειωμένη λειτουργικότητα και δυσκολεύονται στην αυτοεξυπηρέτηση.

Προγραμματισμός Ραντεβού:

 • Τηλεφωνικά στο 22990-42825

Ωράριο Λειτουργίας:

 • Τρίτη 08:00 – 16:00