Σύνδεση

Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία - Ορθοπαιδική - Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού

Ώρες Λειτουργίας

Το Ορθοπαιδικό ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 8:00 – 20:00

 

Τρόπος Κλεισίματος Ραντεβού

Τώρα, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΕΜΥ μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά (e-booking) μέσω της υπηρεσίας κλεισίματος ραντεβού. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κεντρική Γραμματεία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού  καλώντας το 210 24 20000.

 

Ο Γιατρός σας

Κουλουβάρης Παναγιώτης

Κάρρας Ευάγγελος