Υπηρεσίες Web-Holter

Οι υπηρεσίες web-holter συνίστανται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαδικτυακής καρδιολογίας. Σκοπός είναι η λήψη του ΗΚΓ του ασθενή από μια συσκευή HOLTER για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η εξαγωγή του report από τον ιατρό και η ανανέωση του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς μέσω του portal. H αρχιτεκτονική της εφαρμογής είναι ανοικτή για να υποστηριχθεί η μελλοντική επέκταση του συστήματος (ειδικά του ηλεκτρονικού φακέλου) ώστε να περιλαμβάνει την λήψη και αποθήκευση και άλλων βιοσημάτων, όπως για παράδειγμα πίεσης, γλυκόζης αίματος κ.λπ.

Η γενική διαδικασία η οποία θα ακολουθείται συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Ο ασθενής θα πηγαίνει στον ιατρό, ο οποίος θα τον ενημερώνει ότι απαιτείται η πραγματοποίηση εξέτασης HOLTER
  • Ο ασθενής θα πηγαίνει στη διαχειριστική υπηρεσία προκειμένου να παραλάβει τη συσκευή και να εγγραφεί στην υπηρεσία. Με την εγγραφή αυτή γίνεται ταύτιση χρηστών με συσκευές προκειμένου να υπάρχει σωστή διαχείριση των πόρων (συσκευών)
  • Ο ασθενής θα έχει συνδεδεμένη τη συσκευή για τη χρονική διάρκεια που θα του έχει ορίσει ο ιατρός
  • Ο ασθενής θα επιστρέφει στον θεράποντα ιατρό με τη συσκευή προκειμένου να γίνει η εξαγωγή του report από τον ιατρό
  • Ο ιατρός θα αφαιρεί το αποθηκευτικό μέσο (κάρτα SD) από τη συσκευή και θα την τοποθετεί στη συσκευή ανάγνωσης της κάρτας
  • Ο ιατρός θα ανοίγει την εφαρμογή του HOLTER που θα βρίσκεται εγκατεστημένη στον υπολογιστή του
  • Ο ιατρός θα βγάζει το report σε PDF format
  • Ο ιατρός θα κάνει upload το report στον φάκελο του ασθενή, το οποίο και θα αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες.