Προκήρυξη διαγωνισμού – Καθαριότητα των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 01/06/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την Καθαριότητα  των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 140.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: έως και την…

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φύλαξης των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 26/03/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη Φύλαξη των Χώρων της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). Προθεσμία υποβολής των προσφορών: έως και την Παρασκευή  23/03/2009 και ώρα 14.30…